Rechtspraktijk (HR)

Doelgroep

Heb je belangstelling voor de wijze waarop de samenleving is georganiseerd? Ben je geboeid door het concrete effect van de regelgeving op het dagelijkse doen en laten van mensen en organisaties? Dan vind je het ook fijn om op een praktische wijze bezig te zijn met recht. Enerzijds wordt in onze samenleving meer en meer gebruik gemaakt van de rechtspraak om geschillen te beslechten. Anderzijds worden op Europees, federaal en gewestelijk niveau heel wat wetten goedgekeurd. Daarom is de vraag naar medewerkers met een ruime praktische kennis van het recht erg groot.

De opleiding rechtspraktijk helpt je op weg naar een professionele carrière als rechtspracticus in grote bedrijven, in de financiële sector, bij diverse openbare instellingen, bij sociale organisaties, in de verzekeringssector, bij administratieve diensten van het gerecht en de gerechtelijke politie en uiteraard bij advocaten, deurwaarders en notarissen.

Aanbod

PCVO Limburg, campus PXL Hasselt biedt deze modulaire opleiding aan in een 3-jarige avondopleiding.

Vervolgtraject

Aansluitend op deze opleiding kan je aan een hogeschool een vervolgtraject volgen naar professionele bachelor in bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Rechtspraktijk.